sobota, 8 września 2018

Warheim - wilczy jeździec numer 1

Ponieważ pewni kapitalistyczni, długousi podżegacze jęli zakusy niecne czynić na futra jeszcze po lasach biegające, wilcy zawiązali ku ich ochronie Związek Zawodowy. Pierwszą uchwałą było powołanie do życia stanowiska wilczego jeźdźca w liczbie trzech, na które to wilczy kolektyw jednogłośnie wybrał trzech znanych wśród lokalnych działaczy orków.