wtorek, 21 października 2014

Full Thrust. Kampania Wojna Zimowa - prowokacja cz.3

Wyciąg z tajnego raportu dowódcy Wywiadu Floty Federacji Skandynawskiej do Głównodowodzącego Skonfederowaną Gwiezdną Flotą Skandynawską. 

Do rąk własnych

Ściśle tajne


"Otrzymujemy coraz liczniejsze sygnały o koncentracji sił EWS w systemach graniczących z Naszymi. Stopień zagęszczenia sił wskazuje jednoznacznie na zamiar przeprowadzenia szeroko zakrojonej operacji zaczepnej. [...]
Rejestrujemy wzmożony przepływ informacji pomiędzy dowództwem floty, głównymi bazami a flotami. Udało się nam oraz naszym sprzymierzeńcom przechwycić i częściowo rozszyfrować niektóre z nich. [...] Z pewną dozą prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie przewidzieć kierunki głównych uderzeń. [...]
Załączam notatkę otrzymaną od morskiego attachee NKA, oraz ostatnie zdjęcia zespołów uderzeniowych."

*   *   *

Załącznik nr 1

Fotografie komunistycznych sił uzyskane przez nasze satelity oraz jednostki zwiadu.

Flota zarejestrowana przez satelitę Auga IV w systemie GJ 1187
Grupa uderzeniowa wykryta w systemie LP 229 przez satelitę Vakt III
Flotylla podążająca z bazy Nowy Kronsztad do rejonu zgrupowania z systemie Wolf 46 - dane pozyskane z okrętu rozpoznania PKV Utsendari

*   *   *

Załącznik nr 2

ŚCIŚLE TAJNE!!!

Notatka od attachee morskiego NKA podrzucona kanałem kontaktowym z Wywiadem Floty Federacji Skandynawskiej:
"Dowództwo WKF  ->  3 Flota

########## 3 Floty ######## ###### ## stan gotowości 2 i ############# przygotować się ## ############# przyjęcie dodatkowych jednostek ########### ####### ####. Jednostki 3 Floty #### niezwłocznie przerwać ######### i powrócić do baz # #### uzupełnienia #######. Przygotować ######### grupy bojowe ## intensywnych działań.

PS. Jesteście nam coś winni"

2 komentarze: